A kutatásról

A Bhāgavatam minden mondata nagyon sok ismeretet sűrít magába, mivel a védikus irodalomgyűjtemény minden írását úgy alkották meg, hogy figyelembe vették a szavak különböző jelentéseit is. Az alapjelentésen kívül a további jelentések újabb és újabb adalékot nyújtanak az adott szöveg mondanivalójáról. Annak érdekében, hogy egy szöveg üzenetének minél több részlete táruljon fel meg kell vizsgálni nyelvtani és mondattani (szintaktikai) szempontból, valamint sorra be kell helyettesíteni a szavak eltérő jelentéseit. Ezen az eljárással bontakoznak ki a részletek. A védikus irodalom alapos elemzői és magyarázói ezt az eljárást használták régen is és ma is.

Abból a célból, hogy minél többet tudhassak meg az anyag összetevőiről, ezt a módszert alkalmaztam a megfelelő részeknél. A Bhāgavatam tizenkét énekből áll. Az anyagról a legtöbbet a harmadik és az ötödik ének ír. A harmadik ének meghatározza az anyag végső összetevőit, leírja tulajdonságaikat és bemutatja az összerendeződésüket egy bizonyos pontig. Az ötödik ének az univerzum felépítéséről szól, viszont ez teljesen párhuzamba van állítva azzal, ahogyan az anyag összetevői tovább rendeződnek. Mindaz, ami atomi síkon létezik, ki van vetítve változatos elrendezésekben az univerzum szintjén bolygók, bolygómozgások, keringési idők, stb. formájában. Nagyon érdekes és figyelemreméltó struktúrára derül fény a leírásból. A kutatás minden részletét a későbbiekben szeretném könyv formájában elérhetővé tenni, jelenleg csak az eredményeket mutatom be.