Kultúrtörténeti érdekesség

A történelem során a különböző kultúrák gondolkodóit mindig is foglalkoztatta a kérdés, hogy miből épül fel a világ, miből jött létre minden. A fennmaradt írásos emlékek között a védikus irodalomgyűjtemény jelentős helyet foglal el, hiszen egy nagy civilizáció, az ókori Indiai világnézetébe nyújt betekintést. Az ide tartozó művek széleskörűen foglalkoznak a hétköznapi élet kérdéseitől kezdve a különböző tudományágakon át a legmagasabb filozófiai eszmékig nagyon sok mindennel. A szanszkrit nyelvű védikus irodalom kiemelkedő alkotása a Bhāgavata Purāṇa (más néven Śrīmad-Bhāgavatam vagy röviden Bhāgavatam). (A szanszkrit szavak mellékjeles latin betűs átírásban szerepelnek.) A mű részletesen írja le az anyag végső komponenseit és azok összerendeződését. A leírásból kibontakozó modellek és számadatok rendkívüli érdeklődésre tarthatnak számot, mivel kimagasló szellemi teljesítményt tükröznek, főleg hogy olyan időből származnak, amikor még az emberiség kutatási eszköztára távol állt a mai tudomány felkészültségétől. Hogyan volt erre képes abban a korban a Bhāgavata Purāát lejegyező kultúra? A válasz talány számunkra. Mindenesetre érdemes megismerni e nagyszerű eredményeket. A Bhāgavata Purāa keletkezésének időpontját a különböző elemzők széles skálán helyezik el, i.e. 1300-tól i.sz. 1300-ig. Pusztán a szöveg elemzésével nem lehet megnyugtatóan megállapítani, hogy mióta létezik, ugyanis korábban verbális formában volt jelen és csak később írták le. A legkésőbbi időpontot a műhöz írt első magyarázat keletkezésének idejéhez kötik. Ezen a weboldalon a Bhāgavatam leírásából kibontakozó eredmények kerülnek bemutatásra, de mellette szó esik magáról a műről, a szanszkrit nyelvről és a kutatás módszeréről is.

Annak érdekében, hogy már az elején képet tudjunk alkotni ezekről a kiváló eredményekről, röviden összefoglaltam az anyag felépítését bemutató modelleknek az első részét. A részleteket a további cikkek írják le.

Az anyag végső részecskéit aṇunak (atomnak) nevezik. Négy típusuk van, melyek összekapcsolódásából jönnek létre az anyag egyre komplexebb alkotói. A négy atomfajta: a tűzatom, a levegőatom, a vízatom és a földatom.

E három összerendeződésből egy újabb formáció alakul ki, a tri-loka (három világ, három terület).

A létrejött tri-lokák párokba kapcsolódnak és tovább építik az anyag szerkezetét. A tri-loka párokból létrejött formációkat a „Két tri-loka rendeződése” és a „A tri-loka párok további rendeződései” című cikkek mutatják be.